Sök:

 

Välkommen till Naturvårdsverkets skyltbutik

Här kan du som förvaltare eller tillsynsman beställa skyltmaterial till naturreservat, nationalparker, fågelskyddsområden och annan skyddad natur.

För vägledning kring arbetet med skyltar, foldrar, gränsmarkering och vägvisning för skyddad natur finns handboken "Att skylta skyddad natur". I denna finns riktlinjer, miniminivåer och praktiska råd för arbete med information till skyddade naturområden. Boken kan du ladda ner gratis eller beställa på http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/91-620-1233-9/. Priset för tryckt version är 180 kr + moms.

Skyltbutiken och lagret med skyltmateriel handhas av Skogsstyrelsen. I skyltbutiken finner du standardskyltar och temaskyltar som kan användas för att informera besökare i skyddade områden.