Sök:

SPECIALSKYLTAR OM ARTER OCH NATURTYPER

Informationsskyltar finns tillverkade för nedanstående växter, fåglar och naturtyper, att placeras på ståndorten, vid fågellokalen eller i den rätta naturtypen. Skyltarna för fåglar och naturtyper är i A2-format, screentryckta i färg och plastingjutna.
Jätte-ekar
A2 liggande, färglagda och plastingjutna
Slåttermader och strandängar
A2, färglagda och plastingjuten
Fågelsjön
A2, färglagda och plastingjuten
Vadare
A2, färglagda och plastingjuten
Änder
A2, färglagda och plastingjutna
Gäss
A2, färglagda och plastingjuten
Hedboksskog
A1, färglagd och plastingjuten
Hedbokskogen
A2, plastingjuten
Ljunghed
A1, färglagda och plastingjuten