Sök:

Att skylta skyddad natur

För vägledning kring arbetet med skyltar, foldrar, gränsmarkering och vägvisning för skyddad natur finns handboken "Att skylta skyddad natur". I denna finns riktlinjer, miniminivåer och praktiska råd för arbete med information till skyddade naturområden. Boken kan du ladda ner gratis eller beställa på http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/91-620-1233-9/. Priset för tryckt version är 180 kr + moms.