Sök:

SKYLTAR FÖR DJURSKYDDSOMRÅDEN

En tydlig markering av områdenmed tillträdesförbud är viktigt. Ett system med tre väl åtskiljbara skyltar har utarbetats för de vanligaste tidsperioderna för tillträdesförbud. Skyltarna är gula eller gul/röda i kombinationer för att lätt kunna åtskiljas på mer än 100 meters avstånd. Av färgkombinationen framgår både tid och om vattenområde ingår. I lagret finns de vanligast förekommande tidsperioderna för tillträdesförbud. Behövs andra datum får egna skyltar tillverkas. Digitala mallar för djurskyddsskyltar finns att ladda hem nedan.
Fågelskydd
1/2-15/8, liggande A3, röd/gul. "Båtsportskort".
Fågelskydd
1/2-15/8, liggande A3, röd/gul. "Gäller även 100 m".
Fågelskydd
1/4-31/7, liggande A3, röd/gul. "Båtsportskort".
Fågelskydd
1/4-31/7, liggande A3, röd/gul. "Gäller även 100 m".
Fågelskydd
1/4-15/7, liggande A3, gul.
Fågelskyddsdekal (200 st i bunt)
Fågelskyddsdekal som presenterar och marknadsför systemet omfattande tre o...