Sök:

GRÄNSMARKERING

Gränsen till ett naturskyddat område bör markeras tydligt. För råd kring gränsmarkering se boken Att skylta skyddad natur. I lagret finns dels dekaler att sätta på ett slätt underlag, dels brickor av styv laminerad plast som kan fästas på rågångsstolpe av trä. För målning på träd finns en schablon.
Aluminiumstolpar kan användas för att sätta upp t ex fågelskyddsskyltar i utsatta områden. Skylten fästs med tillhörande klammerfästen. För att fästa skylten vid runda stolpar rekommenderas klammerfäste kompletterad med förstärkningsprofil i skyltens neder- och överkant. Skylten fästs i profilens mitt med klämmans genomgående bultar och hörnen med blindnit (popnit).
Målningsschablon
Naturvårdssymbolen "N", tunn plast, 76,5 x 82 mm
Nationalpark
Hårdlaminerad plast, 100x70 mm.
Naturreservat
Hårdlaminerad plast, 100x70 mm.
Naturvårdsområde
Hårdlaminerad plast, 100x70mm
Naturminne
Hårdlaminerad plast, 110x80 mm.
Fågelskyddsområde
Hårdlaminerad plast, 100x70 mm.
Biotopskydd
Hårdlaminerad plast, 100x70 mm.
Naturvårdsavtal
Dubbelsidig,
hårdlaminerad plast,
100x 70 mm
Appliceringsskrapa
Självhäftande klisterdekaler. Används till dekal artikel nr 0302, 0304, 0310
Riktningspil
Hårdlaminerad plast, 40x70 mm. Komplement till övriga gränsmärken.
Målningsschablon
Naturvårdssymbolen Stjärnan tunn plast, diam 120 mm.
Målningsschablon
Naturvårdssymbolen Stjärnan, tunn plast, diam 75 mm