Sök:

ÖVRIGA INFORMATIONSSKYLTAR

I områden med ett högt besökstryck kan informationen om gällande föreskrifter förstärkas på vissa strategiska platser med hjälp av påbuds- och förbudsskyltar. I lager finns de vanligaste kombinationerna av förbudssymboler. Hänsynsskyltar kan sättas upp i områden med t ex känsligt fågelliv eller i hagmarker med betesdjur. Det är också viktigt att informera besökare om pågående skötselåtgärder i området.
Hundar ska hållas kopplade
Bricka Hundar ska hållas kopplade
Cykling förbjuden
Bricka Cykling förbjuden
Hundar ska hållas kopplade
Serieskylt Hundar ska hållas kopplade
Halkrisk
90x110mm
Life Natura
Life Natura 2000 A4, plastingjuten
Besökare
Besökare Glasfiber A4 S
Naturreservat
Påbud eller förbudsskyltar.Glasfiber A4 liggande.
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar, A4 liggande.
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar. "Camping förbjuden". Glasfiber, A4 liggande
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar.
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar, A4 stående. "Hundar kopplade"
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar. "Hundar, Eldning, Tältning". Glasfiber, A4 Stående
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar. "Snöskoter förbjuden". Glasfiber, A4 liggande.
Nationalpark
Påbuds eller förbudsskyltar. "Snöskoter förbjuden". Glasfiber, A4 liggande
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar. "Ridning förbjuden". Glasfiber, A4 Liggande
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar. "Hundar kopplade", "Eldning på anvisad plats".
Naturreservat
Påbuds eller förbudsskyltar. "Hundar kopplade", "Eldning på anvisad plats".
Betande kreatur
A4 stående, "Betande kreatur"
Känsligt fågelliv
Glasfiberarmerad, A3 liggande, "Känsligt fågelliv"
Storlom
Glasfiberarmerad, A4 Stående, "Stör ej boplatsen"
Fiskgjuse
Glasfiberarmerad, A4 Stående. "Stör ej boplatsen april tom juli"