Sök:

SKYLTBUTIKEN

Ramavtalen

De ramavtal som upprättats för att underlätta förvaltarnas arbete med tillverkning och beställning av egna skyltar har löpt ut. Naturvårdsverket håller för närvarande på att se över skyltbutiken, vad som har beställts och behovet av nya skyltprodukter. Planen är att skapa ett nytt ramavtal, som ersätter nuvarande form på skyltbutiken samt ramavtalet för produktion av egna skyltar. En ny skyltbutik beräknas vara på plats tidigast i början av 2020.
För mer information, kontakta Jenny Lindman Komstedt:
Jenny.Lindman-Komstedt@Naturvårdsverket.se