Sök:

SKYLTBUTIKEN

För att underlätta förvaltarnas arbete med tillverkning och beställning av egna skyltar har Skogsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket tecknat ramavtal med ett antal skyltproducenter. Vilka myndigheter, länsstyrelser och förvaltning som är avropsberättigad på ramavtalet framgår i avtalsdokumentet.

Förnyad konkurrensutsättning
Avropsrutinen för ramavtalen är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att avropsberättigande enhet ska ställa förfrågan till samtliga leverantörer inom respektive produktområde.