Sök:

Symboler

Vid byte av gamla symbolbrickor eller för skyltning av nya områden rekommenderar vi att man som förvaltare eller tillsynsman av skyddad natur/statliga fjälleder använder sig av symbolerna som nedan (Piktogramförteckning). Vi har tidigare hänvisat till användning av symbolbrickorna enligt SIS-standard 03 12 11 "Bildsymboler för sport och fritid", som är upphävd.

Utskrift/tryckning
Mallar är gjorda för tryckning i tryckeri eller postscriptskrivare. I annan
skrivare kan text och bild bli ojämn. Mallarna kan förstoras utan
begränsning.

Zipfilerna måste packas upp före användning.

 

Piktogramförteckning
Utskrift/tryckning