Sök:

RÖDA POPNITAR - TAVLANS PLATS

För att markera tavlans plats på kartan kan man använda röda popnitar.
Popnit röd
Markerar "tavlans plats", diam 5,5 mm
Popnit röd
Markerar "tavlans plats", diam 9,0 mm