Sök:

Att skylta skyddad natur

För vägledning kring arbetet med skyltar, foldrar, gränsmarkering och vägvisning för skyddad natur finns handboken "Att skylta skyddad natur". I denna finns riktlinjer, miniminivåer och praktiska råd för arbete med information till skyddade naturområden. Boken kan du ladda ner gratis eller beställa på http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/91-620-1233-9/. Priset för tryckt version är 180 kr + moms.

Observera: De bildsymboler som handboken hänvisar till (SIS-standard 03 12 11 "Bildsymboler för sport och fritid") är upphävd. Vid byte av gamla symbolbrickor eller för skyltning av nya områden rekommenderar vi att man som förvaltare eller tillsynsman av skyddad natur/statliga fjälleder använder sig av dessa symboler: http://18729.shop.textalk.se/digitala-mallar/symboler/